Jazyková příprava na zkoušky STANAG 6001 

VOJENSKÁ ANGLIČTINA pro STANAG 6001
VOJENSKÁ NĚMČINA pro STANAG 6001
VOJENSKÁ RUŠTINA pro STANAG 6001
VOJ. FRANCOUZŠTINA pro STANAG 6001

Jazyky do armády

Výuka jazyků zaměřená na splnění vojenské jazykové zkoušky podle STANAG 6001 vychází z předpokladu, že již znáte obecné základy vybraného jazyka. Nejnižší úroveň vojenské zkoušky podle STANAG SLP 6001 je úroveň 1 - která odpovídá jazykové úrovni A2 podle CEFR.

STANAG vs. CEFR

Úroveň znalostí běžného jazyka při každodenním použití v práci, při studiu nebo ve vašem volném čase se hodnotí podle stupnice CEFR. Znalosti jazyka zaměřeného pro ozbrojené složky se naopak řídí systémem STANAG 6001.

Běžný civilní jazyk je základ

Pro zvládnutí vojenské jazykové zkoušky je doporučováno ovládat obecný jazyk alespoň na úrovni A2 nebo vyšší. Nejlepší způsob, jak se na úroveň A2 dostat, je naučit se základy obecného jazyka.

Efektivní výuka je páteří každého úspěchu

Zajímají tě tipy a triky jak se efektivně naučit jazyk a už jej nikdy nezapomenout? Základem každé komunikace je slovní zásoba, kterou musíš ovládnout. Bez toho to nepůjde.

Jazyky podle normy STANAG 6001 

Zkouška STANAG, což je zkratka pro Standardizované dohody NATO (Standardization Agreements of NATO), je certifikační zkouška zaměřená na ověření jazykových dovedností pro osobní, vojenské a profesní účely mezi členskými zeměmi NATO.

Zkouška STANAG je navržena tak, aby posoudila jazykovou úroveň uchazečů a zajistila, že jsou schopni komunikovat efektivně v profesním vojenském prostředí. Úspěšné absolvování této zkoušky může být užitečné pro vojenský personál, který musí komunikovat s kolegy z různých zemí NATO.
Aktuálně nabízíme přípravu na tyto jazyky - angličtina / němčina / ruština / francouzština.

Při přípravě na zkoušku podle STANAG se zaměřujeme na:

Aktuální dění

Naučíme Vás dívat se na svět kritickým okem tak, aby jste uměli vyhodnocovat cizojazyčné zdroje. Budete se orientovat v hlubším informačním kontextu hlavních světových událostí.

Odborné vyjadřování

Znalost odborných pojmů a termínů je klíčová pro rychlou a efektivní komunikaci například pod tlakem nebo v časovém stresu. Knowledge saves the lives.

Geopolitické souvislosti

Doporučíme knihy, materiály, videa a vhodné zdroje, které Vás zasvětí do komplexní historie našeho světa pohledem vojenského stratéga.

Zkouška STANAG ověřuje úroveň ovládnutí cizího jazyka

Na jazykové zkoušce STANAG 6001 jsou testovány následující oblasti jazykových dovedností:

 1. Poslech: Schopnost porozumět mluvenému anglickému jazyku v různých situacích, jako jsou rozhovory, instrukce nebo zprávy.

 2. Čtení: Schopnost porozumět psanému anglickému textu různých typů, včetně článků, instrukcí, dopisů apod.

 3. Písemný projev: Schopnost vyjádřit myšlenky písemně v angličtině v různých formátech, například psaním esejí nebo zpráv.

 4. Ústní projev: Schopnost vyjádřit se ústně v angličtině, například při prezentaci, diskusi nebo rozhovoru.

 5. Gramatika a slovní zásoba: Znalost gramatických pravidel a bohaté slovní zásoby.

Věnujeme se všem tématům ovlivňujícím naše bezpečnostního prostředí:
 • Vojenská terminologie
 • Komunikace v terénu
 • Bezpečnostní komunikace
 • Interkulturní dovednosti
 • Zbraně, technika, taktika
 • Přírodní katastrofy
 • Průmyslové havárie
 • Řízení rizik
 • Krizový management
 • Civilní ochrana
 • Geopolitické dění
 • Vojenská historie

Pro koho je tato příprava vhodná?

Vhodné předevšm pro příslušníky ozbrojenných sil, bezpečnostních složek a zájmových skupin nebo pro všechny, kteří chtějí nalézt uplatnění v každonenních stresových a krizových situacích, pří survival aktivitách, airsoftu. Pro ty, kteří chtějí zodpovědně poskytnou například první pomoc v zahraničí, ale neví, jak u toho s cizinci komunikovat. 

Law Enforcement
Military
Prepping
Natural Disasters
Hunting
Emergencies